Saturday, January 21, 2017

Errodamenduak makina erreminten zaindari

Iturria: Schaeffler 

Errodamenduak funtsezkoak dira makina erremintak eraginkorrak izan daitezen, kritikoak direlako, makinek ondo funtzionatzeko ez ezik, baita lantzen dituzten piezek kalitatea izan dezaten ere. Makinak erabiltzen dituztenentzat, oso garrantzitsua litzateke makinaren osagaien unean uneko egoera eta etorkizunekoa ezagutzea. Horretarako, sentsoreak erabil daitezke, direla makina berriek fabrikatik ekarriko dituztenak direla makina zaharrei jar dakizkienak.

Batzuetan, abantaila du sentsoreak osagaietan bertan txertatzea, horiek izan ohi direlako zenbait parametro neurtzeko leku bakarrak. Esate baterako, 
bibrazioak, indarrak, tenperaturak eta presioak neurtzeko, makina erreminta batean mekanizazio-prozesurako esanguratsuak diren errodamenduei atxiki dakizkieke sentsoreak. Datu horiek makinaren egoeraren informazioa emango dute baina, baliagarriak izango badira, gorde egin behar dira eta haietatik ondorioak atera. 

Neurketek ematen dituzten datuak eskuratu ahal izateko, makinak barne sare bat izan behar du, sentsoreek sortzen dituzten seinaleak jasoko dituena. Datu horiek, Internet bidez, hodeiko plataforma batean gordeko dira eta aldi berean makinaren kontrolera ere bideratuko dira. Horrela, datuak uneko kontrolean erabiltzeaz aparte, datuen historia ere edukiko da etorkizunean, makinaren sarera konektatu gabe. Hodeian kalkuluak osatuko dira amarauneko zerbitzuen edo aplikazioen bitartez. Sortuko den datu kopurua oso handia izango denez, eta gainera garrantzitsua izango denez denboran zehar parametroek duten bilakaera kontuan izatea, Big Datako teknikak erabiltzea ezinbestekoa izango da.

Makina bakar baten datuak jaso ordez lantegi bateko hainbat makinaren datuak eskuratzen badira datu horien guztiak analiza litezke hodeian, lantegiaren produkzioa optimizatzeko. Gainera, produkzioko datuak eta beste iturri batzuetakoak enpresaren kudeaketako sistema informatikoan, ERPan, trata daitezke, eskariak automatikoki prozesatzeko.


Sunday, January 15, 2017

bozak, bozkak, bozketak, botoak

Sarri entzuten edo irakurtzen ditugu tankera honetako esaldiak: "Bozka 122 lagunek eman dute".

Euskaltzaindiaren Hiztegian begiratzen badugu bozka zer den, hau ikusiko dugu:

bozka iz. Ipar. Bozkatzea. Ik. bozketa. Bilkuran ziren, baina ez dute bozkan parte hartu. Bozka-eguna.

Ikusten dugu hitz hori Iparraldeko euskalkietakoa dela eta bozkatzea esan nahi duela eta ez botoa. Nor dabil oker, hiztegia ala esaldia idatzi duena? Onena izango da hitz horrek euskararen historian zehar egin duen bidea aztertzea. Horretarako baditugu baliabideak. Gaur egungo erabilera aztertu baino lehen, iraganean hitz hori nola erabili izan den ikusteko, Orotariko Euskal Hiztegira joko dugu. Hor ageri diren informazio guztiak adierazten digute Euskaltzaindiaren Hiztegia zuzen dabilela. Lekukotasun guztiak Iparraldekoak dira: Jean Barbier-en Supazter chokoan (1924), Jean Larrasquet-en 1931ko artikulu bat, Pierre Lhanderen Dictionnaire basque-fran├žais (1926-1938), Herria aldizkaria (1958, 1966), Mattin Treku bertsolariaren bertso bat 1971n argitaratua. Denak XX. mendekoak.

XX. mendean gehixeago murgiltzeko, XX. mendeko euskal corpus estatistikoan bilatuko ditugu bozka hitzaren agerraldiak. Guztira 24 agerraldi agertuko zaizkigu. Denak dira Iparraldeko iturrietakoak (Armanak Uskara edo Ziberouko Egunaria, Gure Herria, Herria, Herriz herri, Zabal) edo Iparraldeko idazleenak (Jean-Louis Davant, Xipri Arbelbide).

Esan daiteke denetan adiera bozketa dela, salbu Zabal aldizkariko 1973ko artikulu batean, non honako esaldi hau ageri baita: oso osorik bozka guztiak jasoko ditu. Pasarte horren testu zabalagoa aztertzen badugu, susmoa izango dugu, artikuluaren egilea, Baigura izengoitiarekin sinatzen duena, ez dela Iparraldekoa. Ez litzateke harritzekoa hori hala izatea, Zabal aldizkariaren sorrera Hegoaldetik erbesteraturiko batzuek bultzatu zutelako.

Beste alde batetik, oso-osorik forma ez da ohikoa izan Iparraldeko idazleentzat eta jaso hitza, bildu, bereganatu adieran, ere ez (ikus OEHn jaso 5. adiera). Horrek berak indartzen du geneukan susmoa, alegia, Hegoaldeko idazleren batek, hitza ondo ezagutu gabe erabili duela.

Hortaz, esan daiteke bozka hitzaren erabilera XX. mende osoan Iparraldeko idazleek erabili dutela eta beti bozketa adieran.

XXI. mendean, boto adieran nahiko ugari agertzen da, eta bitxia dena, baita Iparraldeko kazetari gazte batzuen idatzietan ere.


Ikusiko dugu hemendik aurrera zer geratzen den. Oraingoz, Euskaltzaindiaren Hiztegia ondo dago dagoen moduan.

Iparraldean boto adierarekin erabili izan den hitza boz da eta botazio adierarekin ere erabiltzen da, pluralean, bozak (ikus OEHn boz 3. adierak). Hori guztia jasota dago Euskaltzaindiaren Hiztegian:

boz2 1 iz. Ipar. Botoa (hirugarren eta laugarren adieretan). Bildu zituen 3.779 boz, 5.351 bozen kontra. Boz eske ibiltzea. Zurien alde boz biltzaile bezala.
2 iz. pl. Ipar. Bozketa, hauteskundeak. Herriko bozak.Tuesday, January 10, 2017

Kale-neurketak eta kaleko neurketak

Soziolinguistika arloan hedatua dago gure artean kale-neurketa terminoa, kalean egiten den euskararen erabileraren neurketa adierazteko. Termino hori euskarak hitz-elkarteak sortzeko dituen erregelen arabera al dago eratua? Erregelen arabera diot, ez arauen arabera, azpimarratzeko ez naizela ari erakunde batek, jo dezagun Euskaltzaindiak, emandako arauez, baizik eta euskarak bere historian zehar izan dituen erregulartasunez.

Euskarak era askotako hitz-elkarteak sortu izan ditu eta sortzen ditu. Euskarazko hitz-elkarteen sailkapen zehatza Hitz-elkarketa/1 liburuan ikus daiteke. Kale-neurketa terminoa liburu horren 43. orrialdean ageri den hitz-elkarte sintetikoen sailekoa da, eta, horren barruan, elkarte-ekintza sintetiko osatuen azpisailean A-x-keta (II.2.3.c) motakoen artekoa.

A-x-keta formula ez da batere misteriotsua; esan nahi du hitz-elkarte horiek A izen bat dutela eta ondoren hitz eratorri bat, x aditzoin bati -keta atzizkia erantsiz osatua.

Aztertzen ari garen kasuan A kale da, x neurtu aditzaren neur aditzoina eta atzizkia -keta: kale + neur +-keta. 

Hitz-elkarte horien adibide batzuk diru-bilketa, etxe-erosketa, lurralde-antolaketa, xabalina-jaurtiketa dira.

Hitz-elkarte sintetikoen ezaugarriak Hitz-elkarketa/3 liburuan daude azalduak, eta aztertzen ari garen motakoenak, zehazki, 52. orrialdean. Hor esaten den bezala, -keta atzizkiak ekintza adiera du; neurketa neurtzeko ekintza da. Osagaien arteko erlazioari dagokionez esaten da objektu-aditz-ekintza motakoa dela. 

x aditza du erregimenekoa izaten da (bildu, isuri, aldatu, neurtu). Goazen orain hitz-elkarte horren semantikazko ezaugarrietara. Semantika alderdia aztertzeko modurik errazena parafrasira jotzea da, hau da, hitz-elkarteak duen adiera berbera esaldi batez eratzera.

Zer dira diru-bilketa, etxe-erosketa, lurralde-antolaketa, xabalina-jaurtiketa? Dirua biltzeko ekintza, etxea(k) erosteko ekintza, lurraldea antolatzeko ekintza, xabalina jaurtitzeko ekintza dira. Parafrasietan A objektua x aditzaren osagarri zuzena da, esan nahi baita dirua biltzen da, etxea(k) erosten d(ir)a, lurraldea antolatzen da eta xabalina jaurtitzen da.

Zer da, orduan, kale-neurketa? Kalea(k) neurtzeko ekintza. Soziolinguistikak ez ditu kaleak neurtzen, kalean euskaraz zenbat egiten den baizik.

Nik horri, kalean egiten den neurketa denez, kaleko neurketa esango nioke.

Kale-neurketak topografoek egiten dituzte eta kaleko neurketak, berriz, aztertzen ari garen kasuan, soziolinguistek.

Nik behintzat hala esango nuke.

Tuesday, January 3, 2017

Alemaniako Deutsche Bahn ordezko piezak 3D inprimaketaz egiten hastekoa da

Iturria: 3D German Industry

Alemaniako Deutsche Bahn (DB) burdinbide-konpainiak trenen ordezko piezak 3D inprimaketaz egiten hasteko asmoa du. 

Metalezko piezekin hasteko asmoa dute baina metala plastiko iraunkorrez ordezkatzeko aukerak ikertu nahi dituzte. Badituzte arazoak bide berri horri ekiteko, esate baterako, ez dute 40 urte baino gehiago dituzten tren batzuen piezen CAD daturik. Beraz, piezak eskaneatu egin beharko dituzte lehenbizi. Epe luzera errentagarria izango da lan gehigarri hori egitea. 


Alemaniako enpresa handi askok hitzarmenak sinatu dituzte egitasmoan parte hartzeko; horien artean Siemens erraldoia eta EOS 3D inprimagailu-fabrikatzailea.

Erabakiak ez dituzte nolanahi hartuko, piezen segurtasuna ezinbestekoa delako, biziak arriskuan ez jartzeko. 

Tuesday, December 27, 2016

Lekutzea ez da kokatzea, urruntzea baizik

EITB1en eguerdiko Gaur egun albistegian entzun dut Errementari filma Agorregin dagoela "lekutua".

Lekutu aditza, Orotariko Euskal Hiztegiak esaten digunez, lapurtera eta nafarrerako hitza da eta urrundu, alde egin, ihes egin adierak ditu; ez, ordea, kokatu adiera.

Euskaltzaindiaren Hiztegiak sarrera hau eskaini dio:
lekutu, leku/lekutu, lekutzen da/du ad. Urrundu, baztertu; desagertu. Jesus handik lekutu eta bere herrira itzuli zen. Bazterrera lekutu zuen. Nire bizitza betetzen zuen hutsunea lekutu da.

Bistan da "*nonbait lekutu" hitz horren benetako adiera ezagutzen ez duen norbaitek bakarrik erabil dezakeela, uste oker batean oinarriturik. Erabilera egokiak "nonbaitetik edo nonbaitera lekutu" dira eta goian aipaturiko adierak dituzte.


XX. mendeko corpusean ageri diren adibideetan ikusten da zuzen erabiltzen dutela nafarreraz edo lapurteraz idazten dutenek eta baita euskalki horietan idazten ez duten idazle txukunek ere, hala nola, Gotzon Garatek, Ana Toledok, Koldo Izagirrek, Rosa Miren Pagolak. Beste askok, ordea, ez dute zuzen erabiltzen.

Badirudi azken urteotan gehiagotan erabiltzen dela zuzen. Lexikoaren Behatokian lekutu formari bakarrik erreparatzen badiogu hauxe ikusiko dugu:

64 agerraldi ditu forma horrek. Horietatik 40 bat behintzat zuzenak dira. Egia da horietako asko idazle nafar txukun batenak direla, Aingeru Epaltzarenak.

Sunday, December 25, 2016

Gehikuntzazko fabrikazioaren hastapenak

Iturria: Ian GIBSON, David ROSEN, Brent STUCKER. Additive Manufacturing Technologies
Liburu benetan interesgarria. 2. argitaraldia 2015


Zer da gehikuntzazko fabrikazioa?

3D inprimaketa edo gehikuntzazko fabrikazioa deritzo, ordenagailu baten kontrolpean, ondoz ondoko material geruzak metatuz, 
hiru dimentsioko objektuak ekoizteko prozesuari. Ordenagailuz lagunduriko diseinu (CAD) sistema batez eredu digital bat sortzetik hasten da prozesua.


Bukatutako pieza eta hasierako eredua

Hasieran, piezen prototipoak laster egiteko erabiltzen zen gehikuntzazko fabrikazioa. Horregatik esaten zaio batzuetan prototipogintza lasterra. Hortik abiatuta teknologia hori beste hainbat aplikaziotara hedatuz joan da, materialak, doitasuna eta kalitatea hobetu ahala. Piezaren forma lortzea izan zen lehen helburua, gero doitasuna erdiestea eta objektuak bete behar zuen funtzioa behar bezala betetzea aurreratuena. Gaur egun, gehikuntzazko frabrikazioz, prototipoak ez ezik, beste prozesu batzuen bitartez lortzen diren objektuen funtzionalitate berbera dutenak ekoizten dira.

Prozesuaren urratsak

Gehikuntzazko fabrikazioa beti piezaren kanpoaldeko geometria zehazten duen eredu digital batetik abiatzen da. Helburu hori lortzeko, bi bide jarrai daitezke: lehendik badagoen pieza baten berdina egin nahi bada, pieza hori hiru dimentsiotan eskaneatuz lortzen da eredua, eta pieza guztiz berria izango baldin bada hiru dimentsioko CAD sistema batez diseinatzen da.

Prozesuan aurrera jarraitzeko eredu digitalaren fitxategia STL formatuan jartzen da. STL formatuan objektuaren gainazal jarraitua triangeluz osaturiko sare baten bitartez errepresentatzen da.


STL formatuko fitxategia gehikuntzaz funtzionatzen duen makina batera eramaten da. Makina horren parametro batzuk konfiguratu behar izaten dira lanean jarri baino lehen, esate baterako, geruzaren lodiera edo materialaren araberako eskakizun batzuk.

Pieza ekoiztea ia guztiz automatizaturiko prozesua izaten da, makina gainbegiratzea baizik behar izaten ez duena. Behin osatuz gero, piezak batzuetan ukitu batzuk behar izaten ditu erabiltzeko prest egon aurretik. Adibidez pintatzea, beste pieza batzuekin muntatzea.

Gehikuntzazko fabrikazioaren abantailak

Piezen diseinua eta baita makinen maneiua ere gero eta gehiago bisuala da, kodea idaztea eskatzen ez duena. Horri esker, produktua garatzeko prozesu osoa da lasterra; ez hainbeste pieza gauzatzea bera, baina piezaren konplexutasuna handia izateak ez du gauzatze hori moteltzen.Beste prozedura batzuek, aldiz, konplexutasuna handitu ahala, hainbat urrats eta garatze-denbora handiak behar izaten dituzte eta baita espezialista ongi trebatuen partehartzea ere.

Bestalde, lantokia txukun mantetzen da, prozesuak ez duelako txirbilik edo bestelako hondakin askorik sortzen. 

Thursday, December 22, 2016

Euskaltzaindiaren Hiztegia. Euskara txukun erabiltzen laguntzen duen tresna.

Euskaltzaindiaren Hiztegiraino Akademiak egin dituen urratsak ezagutu nahi badituzu egin klik hemen

Euskaltzaindiak, 2016an, Euskaltzaindiaren Hiztegiaren paperezko bigarren argitaraldiarekin batera, hiztegia Internet bidez kontsultatzeko aukera jarri du, honako helbide honetan: Euskaltzaindiaren Hiztegia.

Hor bi motatako bilaketak egin daitezke: bilaketa arruntak eta bilaketa aurreratuak.

Bilaketa arrunta

Bilaketa arruntak, azken finean, paperezko bertsioan egin daitezkeenen antzekoak dira. Bilaketa-laukian jartzen den hitzari dagozkion sarrera eta azpisarrerak erakusten ditu sistemak. Adibidez:

Galdera horri dagokion emaitza hauxe izango da:euri sarrera eta hainbat azpisarrera agertzen zaizkigu: euria ari izan, euria egin, eta abar.

Sarrerak kategoria gramatikala (iz.), definizioa urdinez, eta benetako testuetatik ateratako adibideak, letra etzanean, dauzka. Azpisarrerak aditzak direnean, kategoria gramatikalaz gainera, aditzaren erregimena(k) ere agertzen d(ir)a. Adibidez: euria ari izan du ad. Kasu honetan, gainera, beheko oharrean gramatikazko xehetasun batzuk ere ematen dira.
Oharraren azpian dagoen estekak Emaitza gehiago dio. Hor klik eginez gero, euri sarrerarekin zerikusia duten beste sarrera eta azpisarrera batzuk ikus ditzakegu:
lambro eta zaparrada sarreren azpisarrerek euri hitzaz osaturiko hitz elkartuak dituzte, eta baita adiera aldetik kidetasuna duten beste hitz batzuetara igortzen gaituzten erreferentziak ere: langar, lantzurda, lanbro
Honaino bilaketa arruntak ematen duenaren adibidea. 

Bilaketa aurreratuak 

Bilaketa aurreratuak, bilaketa arruntak ematen duenaz aparte, beste aukera asko ere eskaintzen ditu. Banan-banan ikusten joango gara.

Bilaketa aurreratuan sartzeko, bilaketa arruntaren laukiaren azpiko esteka dugu. Hor klik egindakoan honako pantaila hau ikusiko dugu:


Goitik behera, hondo grisa duten hiru atal daude. Goiti hasita lehenengoan menu zabalgarri bat dago. Hori baliatuz hainbat bilaketa interesgarri egin ditzakegu:
 1. Sarreretan. Bilaketa arrunta berbera da hori.
 2. Hitz-hasieran. Bilaketa-laukian euri jartzen badugu, bilaketa arruntean hitz hori jarri dugunean ikusi ditugun emaitzak lortuko ditugu eta gainera beste hauek:


  3. Hitz-amaieran. Aukera hau oso baliagarria da atzizkien erabilera aztertzeko. Adibidez, -tsu atzizkia duten hitzak eska ditzakegu.


  Guztira 440 sarreratan aurkitu dira, besteak beste goiko irudikoak.

  4. Adibideetan. Demagun euritsu bilatzen dugula adibideetan. Adibide hauek aurkitzen dira beste batzuen artean:

   Apirila euritsu, urte hura ogitsu. Mila huskeria gazi-gozoren inguruak lanbrotzen dituen giro euritsu hori Ingalaterra aldetik dator.

  Lehenbizikoari erreparatzen badiogu ikusten dugu (esr. zah.) marka duela, esaera zaharra dela adierazteko. 

  5. Definizioetan. Bilaketa mota hau interesgarria da kideko kontzeptuak bilatzeko, adibidez haragijaleak. Horretarako bilaketa-laukian haragijale jarriko dugu, eta emaitza honako hau izango da:


  Guztira 31 emaitza, besteak beste goiko irudikoak.

  6. Taxonetan. Onddoei, landareei eta animaliei dagozkien sarrerek espeziearen izen zientifikoa daukate. Horien bidezko bilaketak ere egin daitezke. Adibidez, quercus galdetzen badugu emaitza hau lortuko dugu:  7. Erreferentzietan. Adiera aldetik zerikusia duten sarreren erreferentzietan ere egin daitezke bilaketak. Adibidez: labaindu galdetuz gero, erantzuna hauxe izango da:


   8. Antzeko formetan. Adibidez makilatu galdetze badugu erantzun hau jasoko dugu:


  Bilaketa konbinatuak


  Atal honek bost menu zabalgarri ditu, hainbat motatako kontsultak egiteko erabilgarriak direnak:  Hona zenbait adibide:

  1. Kategoria gramatikal jakin bateko hitzak. Esate baterako lokailuak ikusi nahi baditugu Kat. gramatikala: Lokailua hautatu eta Bistaratu sakatuko dugu. Honako hau izango da emaitza:
  2. Kategoria gramatikal jakin bateko eta euskalki bateko onomatopeiak. Adibidez, bizkaierazko onomatopeiak:
  3. Jakite-arlo jakin bateko hitzak.  Adibidez, Arkitekturako hitzak:
  Letraka hitzak ikustea

  Bilaketa konbinatuaren azpian dagoen letra-zerrendak eramango gaitu letra jakin batez hasten diren sarrerak ikustera.

  Euskaltzaindiaren baliabide lexikografiko guztiak integraturik daude

  Bilaketa aurreratuan ari garela beti daukagu aukera emaitza bakoitza Orotariko Euskal Hiztegian, XX. mendeko corpusean edo Lexikoaren Behatokian nola agertzen den ikusteko. Zenbait adibide:

  1. Jakin nahi nuke izparringi  hitza Euskaltzaindiaren Hiztegian nola agertzen den, hitz hori nola erabili den denboran zehar eta forma hori Hiztegi Batuan sartzeko garaian zer arrazoi izan diren.

  Has gaitezen Euskaltzaindiaren Hiztegiak zer dioen ikustetik. Sarreretan bilaketa eginda hau agertzen zaigu:

  izparringi iz. g.er. Egunkaria.

  Izena da, gutxi erabilia eta definitzaile gisa Egunkaria agertzen da. Horrek esan nahi Egunkaria hobesten dela. 

  Zer nolako bilakaera izan du hitz horrek? Hori jakin nahi badugu eskuinaldean dagoen Iturriak erakutsi  botoia sakatuko dugu. Lau esteka agertuko zaizkigu behealdean: HBO, OEH, XX. mendea eta Lexikoaren Behatokia.

  OEH sakatzen badugu ikusiko dugu hitz horren lekukotasunik zaharrena 1916koa dela, neologismoa dela eta zer idazlek erabili izan duten: Kiriki├▒ok, Eguzkitzak, Mirandek, etab. testuen adibideekin batera.

  XX. mendea hautatzen badugu, berriz, 122 agerraldi azalduko zaizkigu beren datuekin (testuingurua, obra, egilea, etab.). Gainera, zerrendaren gainean hiru esteka ditugu: Epeen diagrama ikusi, Testu
  Epeen diagrama ikusi eta Testu moten diagrama ikusi. horiek sakatuz diagrama hauek lortuko ditugu:


  Diagrama honek erakusten digu batez ere 1900-1939 epean erabili zela eta hortik aurrera gutxiago.


  Hemen ikusten dugu bizkaierazko eta gipuzkerazko testuetan erabili dela baina Iparraldeko euskalkietan eta euskara batuan oso-oso gutxi.

  Hirugarrena eskatzen dugunean hau ikusko dugu:


  Diagrama horrek erakusten digu egunkarietan eta aldizkarietan erabili dela batez ere.

  XXI. mendeko erabileraren berri jakiteko, Lexikoaren Behatokia dioen esteka sakatuko dugu. Bederatzi agerraldi bakarrik ditu izparringi hitzak, gutxi, kontuan izanik 50 milioi testu-hitzeko corpus batekoak direla. Bestalde, bada agerraldi bat XX. mendearen lehen erdiko testu baten aipuan datorrena eta, harrigarriena, Iparraldeko idazle batzuenak direla agerraldi gehienak.

  Azkenik, Hiztegi Batuan sartzea nola erabaki zen HBOk (Hiztegi Batu Oinarridunak) erakutsiko digu. Hor ikusten dugu gaur egun gutxi erabilia dela kontuan izanik egunkari hitza hobestea erabaki zela.

  2. Surflari hitzari buruzko informazioa eskatzen badugu era berean, ikusiko dugu Euskaltzaindiaren Hiztegiak hitz horren kategoria gramatikala (izena), definizioa eta testu-adibide bat ematen dizkigula. Orotariko Euskal Hiztegian ez da aurkitzen, XX. mendeko corpusean 9 agerraldi ditu, bat ikasliburu batekoa eta beste guztiak saiakera-liburu bakar batekoak, 1992koa bera. Horrek esan nahi du XX. mendearen bukaera-bukaera arte ez dela agertzen hitz hori. XXI. mendeko erabilera ezagutzeko, Lexikoaren Behatokira joko dugu eta hau ikusiko dugu:

  859 agerraldi ditu, iturri askotakoak (Argia, Jakin, Kresala  eta Elhuyar aldizkariak, Berria eta El Diario Vasco egunkariak, EITBren webgunea, Goenkale).

  Horrek esan nahi du azke urteotan izugarri erabili eta hedatu dela.